Hot Line: (+95 1) 537 061 (+95 1) 703 493 (+95 9) 511 9421 (+95 9) 862 8466

Myanmar Interlink Services Travel

We Shall Develop Through Customers' Satisfaction!

Myanmar Interlink Service

Yangon–Bodhgaya–Varanasi–Lumbini–Kushinagar–Vaishali–Bodhgaya-Yangon ရန္ကုန္- ဗုဒၶဂါယာ - ဗာရာဏသီ္ - လုမၺိနီ (နီေပါ) - ကုသိနာရုံ - ေ၀သာလ ီ- ဗုဒၶဂါယာ-ရန္ကုန္

Tour Price: All Inclusive Package Deal =US$850 per person for 10 pax group (twin/triple-sharing room at 3 Star Hotel) Price offer valid till 31st March 2020 Tour Type: MIS/OT/ႊႊTT-03/2019/GAYA (Outbound) Tour Duration: 6 Days 5 Nights

Trip Highlights

This exclusive 06 Days & 05 Nights tour packages offers you all four most important sites of Buddhism:

 • Lumbini – Birth Place of Buddha.
 • Bodhgaya – Enlighten Place of Lord Buddha.
 • Varanasi – First Sermon of Lord Buddha.
 • Kushinagar – Mahaparinirvana Place of Lord Buddha

Itinerary Overview

BUDDHIST PILGRIMAGE TOUR

Day 1:          Departure Yangon – Arrival Gaya airport International Airport, India.

Sightseeing of BODHGAYA  ရန္ကုန္-ဂါယာ-ဗုုဒၶဂါယာ 

Day 2: Pilgrimage tour from BODHGAYA to VARANASI ဗုုဒၶဂါယာ-ဗာရာဏသီ

Day 3: Pilgrimage tour from VARANASI to LUMBINI  ဗာရာဏသီ-လုမိနီ(နီေပါ)

Day 4: Pilgrimage tour from LUMBINI to KUSHINAGAR  လုမိနီ(နီေပါ)-ကုသိနာရံု

Day 5: Pilgrimage tour from KUSHINAGAR to VAISHALI to BODHGAYA ကုသိနာရံု-ေ၀သာလီ-ဗုုဒၶဂါယာ  

Day 6: BODHGAYA (Morning visit to Mahabodhi Temple & Bodhi tree)

        Departure Gaya – Arrival Yangon  ဗုုဒၶဂါယာ-ဂါယာ-ရန္ကုန္

Our Service

Tour Cost includes:

 • Air fare (Yangon-Gaya round trip airfare).
 • India Double Entry Visa
 • Nepal Visa – USD 30 per Person.
 • Visa application service fees
 • Travel Insurance
 • Hotel accommodation based on twin room sharing as per itinerary.
 • All Meals as per Itinerary.
 • Air-conditioned Transport throughout the tour as per the itinerary.
 • English speaking guide.
 • Optional – Seeking Myanmar Monk assistance subject to contribution for donations
 • Monument Entrance Fee. (Varanasi , Sravasti, Lumbini, & Vaishali).
 • Arrival & Departure Assistance at Airport.
 • Boat Ride at River Ganges at Varanasi.
 • Customer Tips to guide & driver (Normally it $ 03 per pax per day)
 • Service Tax.

Tour Cost does not include:

 • Expenses of personal nature.
 • Any hike of Gov taxes,
 • expenses of personal nature such as Liquor, Laundry, Room service, Phone call, Camera fees,
 • Any additional expenses caused because of flight delays/rescheduling/cancellations or conditions beyond our control,
 • Any Supplement charges for New Year/Christmas and any other Monument Entrances.
 • Other services not mentioned above

Complimentary Services:

 • 01 Meditation Mat per pax
 • 02 bottle of mineral water per pax.
 • Juice / seasonal fruits /snacks per pax during long journey
 • Rickshaw ride in Lumbini
 • Flower Diya in VNS. One SIM card for T/L (without balance)
 • Toilet tent on the way if required
 • Welcome Garland on Arrival.

ခရီးစရိတ္တြင္ ေအာက္ပါမ်ားပါ၀င္ပါသည္။

 • ရန္ကုန္-ဂါယာ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္စရိတ္
 • India (Double Entry) Visa
 • Nepal Visa – USD 25 Per Person
 • ၀င္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရန္ ၀န္ေဆာင္ခ
 • ခရီးသြားအာမခံ
 • ၾကယ္သံုးပြင့္ဟိုတယ္၌ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းကိုႏွစ္ဦးမွ်ေနထိုင္သည့္စံနစ္ျဖင့္ နံနက္စာပါ ပါ၀င္ျပီး ၅ ညအိပ္ တည္းခိုႏိုင္ျခင္း
 • ခရီးစဥ္တြင္ေဖၚျပထားေသာ နံနက္စာ၊ ေန.လည္စာႏွင့္ ညစာမ်ား
 • ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ Air-Con ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ပို.ေဆာင္ေပးျခင္း
 • အထက္ေဖၚျပပါခရီးစဥ္အရ ဗာရာဏသီ – လုမၺိနီ – ေ၀သာလီ-ကုသိနာရုံ အတြက္ ၀င္ေၾကး ေပးျခင္း
 • အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္
 • လိုအပ္ပါက စရိတ္လွဴဒါန္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာဘုန္းၾကီးၾကြခ်ီလိုက္ပါရန္ ပင့္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
 • ေလဆိပ္အပို.အၾကိဳ အကူအညီေပးျခင္း
 • ဗာရာဏသီျမိဳ.၌ ဂဂၤါျမစ္ထဲတြင္ ေလွျဖင့္ လွည့္လည္ ေလ့လာျခင္း
 • ခရီးသည္တစ္ဦးအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၁) လီတာ ေရသန္.(၂)ဘူး
 • ပန္းစီးျဖင့္ ည့္ၾကိဳျခင္း

 

ခရီးစရိတ္တြင္ ေအာက္ပါမ်ား မပါ၀င္ပါ။

 • ည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ယာဥ္ေမာင္းအား ေပးေဆာင္ရမည့္TIPS(ပံုမွန္အားျဖင့္ ခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္ကို US$3 ႏႈန္း)
 • ရုတ္တရက္ ႏႈန္းထားတိုးတက္လာသည့္ မည္သည့္အစိုးရအခြန္အခမ်ား
 • ခရီးစဥ္တြင္ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
 • အရက္၊ ေဖ်ာ္ရည္မကာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ခ၊ အခန္းအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေခၚယူျခင္း၊ ဖုန္းေခၚခ၊ ကင္မရာေၾကး စသည့္ ကိုယ္ပိုင္ အသံုးစရိတ္အားလံုး
 • ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိတို.အစိုးမရႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္ခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို.ေၾကာင့္ ပိုမိုကုန္က်လာမည့္စရိတ္မ်ား၊ New Year/Christmas    ေန.ရက္မ်ား အတြက္ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမည့္စရိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားမည္သည့္   Monument  ၀င္ေၾကးမ်ား

 

Tour Detail

Day 1: ARRIVE GAYA - BODHGAYA (L/D)

Arrival Gaya airport at by the scheduled flight. Meeting and Greeting at Airport, Proceed to Bodhgaya. Upon arrival sightseeing of Bodhgaya.

Mahabodhi Temple: This beautiful temple built by Ashoka the Great in 3rd Century BC.

Bodhi tree: This sacred tree is about 300 years old. Under this tree Shakyamuni becomes Lord Buddha. One can sit under the tree and can do the meditation.

Niranjana River: Which the Buddha bathed after attaining enlightenment.
Sujata House: 2 Km west of Bodhgaya, near the Phalgu River is a temple dedicated to an Uruvela tribeswoman who offered food to the starving Siddhartha.

The 80th Feet Buddha Statue: The unveiling and consecration of the Great Buddha Statue took place on November 18, 1989. The consecration ceremony was graced with the presence of His Holiness the XIVth Dalai Lama, who blessed the 25-meter statue, the first great Buddha ever built in the history of India. The Statue is now a symbol of the holy place Bodhgaya, next to Mahabohdi Temple which is a World Heritage site, and enjoys constant visits of pilgrims from all over the world. Among local people, it is nicknamed “the 80-foot (25-meter) Buddha Statue.

Dinner and Overnight stay at Hotel.

ပထမေန.။    ရန္ကုန္- ဂါယာ – ဗုဒၶဂါယာ

အိႏၵိယႏိုင္ငံဂယာေလဆိပ္သို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ၾကိဳေန၍ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ဟိုတယ္ သို. Check-in လုပ္ရန္ လိုက္ပါ ပို.ေဆာင္ေပးပါမည္။ ေန႔လည္စာစားျပီးေနာက္ ဘုရားအျဖစ္သို. ေရာက္ရွိရာ မဟာေဗာဓိဌာန ဗုုဒၶဂယာသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာပါမည္။ အာေသာကမင္းႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ ခဲ့ေသာ မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္၊ တန္ခိုးႀကီး ေဗာဓိ ေညာင္ပင္ ၊ Sujata village၊ ဗုုဒၶ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ ၿပီးေနာက္ ေရခ်ိဳး သန္႔စင္ေတာ္ မူရာ Niranjana ျမစ္၊ ဥာဏ္ေတာ္ျမင့္ ေပ ၈၀ ရွိ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳူး စသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ဗုဒၶဂယာျမိဳ.ရွိ ဟိုတယ္၌ ညစာစားျပီး ညအိပ္တည္းခိုမည္။

Day 2: BODHGAYA – VARANASI (B/L/D) 250Kms/05 - 06 Hrs

After breakfast proceed to Varanasi. Upon arrival check –in into hotel.

After lunch visit to

Sarnath: The principle centre of Buddhism. It was here around 530 B.C that Buddha preached his 1st sermon after gaining enlightenment. The city is famous for its Buddhist pilgrimage and the underlying stories of Lord Buddha. The most praised attraction is the Dharmarajika Stupa and massive statue of 4 majestic lions. A museum here is learnt of to be the home of ancient artifacts dating back to 3rd century BC.

Mulgandha Kuti: Mulagandha Kuti Vihar is a welcome break from architectural monotony in Sarnath. Situated amidst brick ruins of ancient Sarnath, this Buddhist Temple is as distinct from any Buddhist Architectural pattern as chalk and cheese. This modern temple that looks truly magnificent with detailed designed patterns in its interiors has been erected by the Maha Bodhi society in the year 1931. The temple is famous for its Murals and Frescoes. Mulagandha Kuti Vihar boasts off some of the most magnificent and colorful Frescoes that have been made by the magical hands of Kosetsu Nosu. Kosetsu Nosu happens to be Japan’s foremost painter. These Frescoes and Murals have rich repositories of Buddhist literature. While Frescoes dominate the interiors of Mulagandha, Murals are largely confined to the exteriors. They can be presently seen on walls and pillars along with the outer columns.

Sarnath Museum: Archaeological Museum Sarnath is the oldest site museum of Archaeological Survey of India in real sense. In order to preserve and display the antiquities found from the site during the excavations, a decision was taken in 1905 by the Government to construct a site museum adjacent to the excavated area at Sarnath.

Dinner & Overnight stay at the Hotel.

ဒုတိယေန.။   ဗုဒဂါယာ – ဗာရာဏသီ္

ဟုိတယ္၌နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီး ဗာရာဏသီျမိဳ.သို.ထြက္ခြာပါမည္။ ထိုမွတဆင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ ၏ အထြတ္အျမတ္ ထားရာေနရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးအား ဓမၼစႀကၤာ တရားဦး ေဟာေတာ္မူရာ Sarnath ျမိဳ.(မိဂဒါ၀ုန္ဌာန)၌ ဓမၼာရာဇိကေစတီ၊ ႏွင့္ ဓေမၼခေစတီ တို.အားဖူးေမွ်ာ္ ျပီးေနာက္ သမင္ဥယ်ာဥ္၊ ထုထည္အလြန္ႀကီးမားေသာ ျခေသၤ့႐ုပ္တုႀကီး (၄)ခု၊ မူလဂႏၶကုဋိ ဓါတ္ေတာ္တိုက္ႏွင့္ Sarnath ျပတိုက္သို႔ သြားေရာက္ေလ.လာပါမည္။ ဗာရာဏသီျမိဳ.ရွိလုမၺိနီ ရွိဟိုတယ္၌ ညစာစားျပီး ညအိပ္တည္းခို ပါမည္။

 

Day 3: VARANASI – LUMBINI (B/L/D) 390Kms/08 Hrs

Early morning Boat ride on river Ganges to see the beautiful sunrise at Ganges.

Breakfast at the Hotel. After breakfast proceed to Lumbini, En- route Lunch at local restaurant, Arrive Lumbini & check in hotel.
Dinner & Overnight stay at the hotel.

တတိယေန ့။            ဗာရာဏသီ္ – လုမၺိနီ (နီေပါ)

မနက္ေစာေစာအခ်ိန္တြင္ ဂဂါၤျမစ္ထဲသို. ေနထြက္ခ်ိန္အမွီေလွျဖင့္ လွည့္လည္ျကည့္ရႈ ေလ့လာ ပါမည္။

ဟုိတယ္၌နံနက္စာ စားသံုးျပီး ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေမြးဖြားရာ နီေပါႏိုင္ငံ လုမၺိနီဌာနသို. ထြက္ခြာ မည္။

လမ္းခရီး၌ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ေန.လယ္စာ သံုးေဆာင္မည္။

လုမၺိနီေရာက္လွ်င္ ဟိုတယ္၌ ညစာစား၍ ညအိပ္တည္းခို ပါမည္။

 

Day 4: LUMBINI – KUSHINAGAR (B/L/D) 200Kms/05 Hrs

Breakfast at the Hotel. After Breakfast visit Lumbini
Lumbini: The place where Buddha was born. An ancient shrine with an image representing the nativity of Buddha is still preserved.
Maya Devi Temple: This temple is supposed to be dedicated to Maya Devi, who is Buddha’s mother, which seems natural as Lumbini in famed as the birth place of Buddha. The temple was built during the 2nd century.
Next to the temple there is a pool where Maya Devi used to bath.
Ashoka Pillar: built in the year 259BC, this pillar was built by King Ashok, who was Buddhist. When he constructed this pillar, the King exempted the villagers from paying tax and gave out 100 golden coins to the people. In the seventh century, the pillar was struck by lightning and split into two parts. The site was lost for six centuries and covered with dense forest before being re found in 1895. The place was cleared and the pillar reconstructed and the sacred pond which are associated to the roots of Buddhism. Also visit to Kudan & Kapilvastu (If Time Permit).
Lunch at hotel then drive to Kushinagar, Arrive Kushinagar check inn hotel.
Dinner & Overnight stay at the hotel.

 

စထုတေန ့။ လုမၺိနီ (နီေပါ) – ကုသိနာရုံ

ဟုိတယ္၌နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားေလာင္း ဖြားျမင္ရာ လုမၺိနီအင္ၾကင္းေတာ (သံေ၀ဇနိယဌာန) ရွိ တန္ခိုးၾကီး ဘုရားေစတီမ်ား၊ ဘုရားေလာင္း၏ မယ္ေတာ္မာယာ ေရခ်ိဳးသန္.စင္ရာေရကန္၊ မယ္ေတာ္မာယာ ဘုရားေက်ာင္း၊ အေသာက မင္းၾကီး၏ေက်ာက္စာတိုင္ စသည့္ အထင္ကရ ေနရာမ်ားသို. သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ျပီးကုသိနာရုံ ျမိဳ.သို.ထြက္ခြာပါမည္။ ကုသိနာရုံျမိဳ.သို. ေရာက္လွ်င္ဟိုတယ္၌ ညစာစား၍ ညအိပ္တည္းခို ပါမည္။

 

Day 5: KUSHINAGAR - VAISHALI – BODHGAYA (B/L/D) 410 Kms/10 Hrs

Breakfast at the hotel. After Breakfast sightseeing of
Kushinagar: Kushinagar is the place that the Buddha chose for his Mahaparinirvana, or final exit from this earth. There are several new monasteries and temples.
Rambhar Stupa: which stands on the spot where the body of the Lord was cremated. Rambhar Stupa that marks Buddha’s cremation ground. Mahakashyapa lit the funeral pyre at Mukutabandha Vihara (Rambhar Stupa) in Kushinagar. Today not much remains of this stupa expect a large brick mound rising to a height of almost 15 meters set within a well-kept park.
Mahaparinirvana Temple: This has the enshrining large recumbent figure of Buddha in the state of Nirvana.

Matha Kuar: The Matha Kuar shrine has a statue of Buddha dating back to the 10th century. This 3 m high statue is said to have been built of a single stone. The statue at the temple depicts Lord Buddha in a Bhumi Sparsh Mudra. It also shows Buddha sitting under the Bodhi Tree, which symbolically represents ‘the Enlightenment of Buddha. Then drive to Vaishali, Arrive Vaishali & lunch at local restaurant, After lunch visit Vaishali.

Vaishali: This holds special significance for Buddhist devotees. It is a small village surrounded by banana and mango groves as well as rice fields. But excavations in the area have brought to light an impressive historical past. The epic Ramayana tells the story of the heroic King Vishal who ruled here. Historians maintain that one of the world’s first democratic republics with an elected assembly of representatives flourished here in the 6th century B.C. in the time of the Vajjis and the Lichchavis Lord Buddha visited Vaishali frequently.
Dinner & Overnight stay at the Hotel.

 

ပဥမေန ့။ ကုသိနာရုံ  – ေ၀သာလ ီ- ဗုဒၶဂါယာ

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံရာ ကုသိနာရုံဌာနရွိရာ မဟာပရိနိိဗၺာန္ေစတီေတာ္ (သံေ၀ဇနိယဌာန)၊ ေတေဇာဓါတ္ ေလာင္ကွၽြမ္းေတာ္မူ သည့္ေနရာ၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေရေသာက္သံုးေတာ္မူခ့ဲေသာRambharေစတီ၊

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ဓါတ္ေတာ္မ်ား ေ၀ငွသည့္ ေနရာမ်ားကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳ တည္ေဆာက္ ကိုးကြယ္ထားသည့္ဘုရားေစတီမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ ၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တစ္လံုးထဲမွ ထြင္းထား ေသာ ဥာဏ္ေတာ္(၃)မီတာ အျမင့္ရွိ ေကစရိယ ေစတီ ေနရာမ်ားသို. သြားေရာက္ ၾကည္ညိုဖူးေျမာ္ျပီး ေ၀သာလီျမိဳ.သို. ခရီးဆက္မည္။ ေ၀သာလီျမိဳ.ေရာက္လွ်င္ ဟိုတယ္၌ ေန.လယ္စာစား၍ ဗုဒၶဂါယာ ျမိဳ.သို.ခရီးဆက္ပါမည္။ ေ၀သာလီျမိဳ. ရိွ ဟိုတယ္္၌ ေန.လည္စာစားပါမည္။ ေ၀သာလီျမိဳ.သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၏ လမ္းခရီး တြင္ သပိတ္ေတာ္အား လြဲအပ္ခဲ့သည့္ေနရာ၊ ပရိနိဗၺာန္မစံမီ ေနာက္ဆံုးဓမၼစၾကာတရား ေဟာေတာ္မူသည့္ ေနရာ၊ စသျဖင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေရးပါ ထင္ရွားျပီး သရက္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာျခံမ်ား ပတ္လည္၀ိုင္း ေနေသာျမိဳ.တစ္ျမိဳ.ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဂါယာ ျမိဳ.သို.ေရာက္လွ်င္ ဟိုတယ္၌ ညစာစား၍ ညအိပ္ တည္းခို ပါမည္။

Day 6: BODHGAYA - GAYA - DEPARTURE (B/X/X)

Breakfast at the hotel.
Morning visit to Mahabodhi Temple & Bodhi tree.

Also visit to

 Dongeswari Caves: Dungeshwari Cave Temples are the ancient caves, located 12 km northeast of Bodhgaya. These are caves Lord Buddha underwent years of self-mortification before descending to Bodhgaya. Three main caves contain several shrines for Buddhists and one for Hindus. Dungeshwari cave temples are also popular as Sujata Sthan to local people.

Lunch at hotel,

After lunch transfer to the airport to board the scheduled flight for onward destination.

မေန.။ ဗုဒၶဂါယာ – ဂါယာ – ရန္ကုန္

နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးလွ်င္ မဟာေဗာဓိေစတီႏွင့္ မဟာေဗာဓိပင္သို. သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္မည္။ ထိုေနာက္ ဗုဒၶဂါယာ၏အေရွ.ေျမာက္ဘက္ ၁၂ ကီလိုခန္. အကြာအေ၀းရွိ ဒုကၡစရိယ လုိဏ္ဂူေတာ္သို. သြားေရာက္ေလ့လာၾကမည္။ ဒုကၡစရိယ လုိဏ္ဂူေတာ္တြင္း၌ ဂူၾကီး ၃ ဂူရွိျပီး ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ဒုကၡစရိယက်င့္စဥ္ကို (၆)ႏွစ္တုိင္ေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနခဲ့ေတာ္မူသည့္ ေနရာ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဂူမ်ားတြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ဒုကၡစရိယက်င့္စဥ္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနခဲ့ ေတာ္မူသည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက တည္ထားကိုးကြယ္ထားသည့္ အျခားေစတီ ပုထိုးမ်ား လည္းရွိပါသည္။ ေန.လယ္စာကို ဗုဒၶဂါယာ၌ ျပန္လည္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဂါယာေလဆိပ္သို.ဆင္း၍ ရန္ကုန္သို. ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္။

 

 

 

 

 

Package Price Detail

COST (USD PER PERSON BASIS) inclusive of Airfare, and Visa fees

MINIMUM NOS OF PAX + FOC

04 STAR

03 STAR

TYPE OF A/C TRANSPORT

30 PAX PAYING + 02 FOC

760

735

ONE 41 SEATER
25 PAX PAYING + 01 FOC

765

745

 ONE 35 SEATER
20 PAX PAYING + 01 FOC

780

755

ONE 35 SEATER
15 PAX PAYING + 01 FOC

810

790

ONE 35 SEATER
10 PAX PAYING + 01 FOC

(FOC ON TWIN/TRIPLE SHARING BASIS)

875

850

ONE 17 SEATER TEMPO
08 PAX PAYING + 00 FOC

815

790

ONE 17 SEATER TEMPO
06 PAX PAYING + 00 FOC

860

835

ONE 13 SEATER TEMPO
04 PAX PAYING + 00 FOC

880

845

01 A/C INNOVA
02 PAX PAYING + 00 FOC

1035

1015

01 A/C CAR

SINGLE ROOM SUPPLEMENT

160

135

NETT PER ROOM

USING MYANMAR MONK AS GUIDE

(NO ROOM AT GAYA, LUM, DELHI & AGRA)

220

190

BASED ON SINGLE ROOM

USING MYANMAR MONK AS GUIDE

(NO ROOM AT GAYA, LUM, DELHI & AGRA)

210

175

BASED ON TWIN SHARE ROOM

(FOC ON TWIN/TRIPLE SHARING BASIS)

Above rates are valid till MARCH’ 2020.

1 FOC is meant for accompanying Tour Leader normally from Travel Agent

 

ခရီးသြားသူတစ္ဦးခ်င္း၏စရိတ္

 

(FOCအခမဲ့ေနထိုင္ခြင့္ရႏိုင္သူမ်ားသည္အိပ္ခန္းတစ္ခန္းကို ႏွစ္ဦးသို.မဟုတ္သံုးဦးမွ်ေနထိုင္သည့္စံနစ္ျဖင့္ေနထိုင္ရပါမည္)

ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ.မွလိုက္ပါမည့္ ခရီးသြားအဖြဲ.ေခါင္းေဆာင္ကိုသာလွ်င္ FOC အခမဲ့ လိုက္ပါေနထိုင္ခြင့္ေပးေလ့ရွိပါသည္။

 

Hotel Usage

Hotel used are as under or equivalent:

(Any of the below hotels, please do not insist or any one particular hotel, but we will try to keep your request)

ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ေနထိုင္အသံုးျပဳမည့္ဟိုတယ္မ်ား

CITY

04 STAR

03 STAR

BODHGAYA HOTEL SUJATA/HOTEL BODHGAYA REGENCY BODHAGAYA GAUTUM/HOTEL TATHAGAT INT’L
VARANASI HOTEL SURYA KESAR PALACE

/HOTEL COSTA RIVERIA

HOTEL SGT PLAZA
LUMBINI HOTEL REDSUN RESORT HOTEL NIRVANA/HOTEL ZAMBALA
KUSHINAGAR HOTEL OM RESIDENCY HOTEL MAITTREY RESIDENCY

 

 

FOC POLICY:

Please note that all hotels have a policy of giving FOC. It is normally one pax FOC on every 15 pax paying and with a maximum of 04 pax FOC only, such as:

If grp size is 16/18/20/22/24/26/28 pax using all twin rooms, then 01 pax is FOC using half twin room, but if some grp may use 01 triple rooms, 01 single room and rest twin rooms, then 01 pax using 01 single room will be FOC.

If grp size is 17/19/21/23/25/27/29 pax using 01 sgl room and rest all twin rooms, then one single will be FOC.

 

If grp size is 32 pax using 16 twin rooms, then 02 pax using one twin room is FOC, not 02 single rooms.

If grp size is 33/35/37/39 pax using 01 single room and rest all twin rooms, then one twin room will be FOC, and single supplement will be charged for using single rooms